Kokonaisratkaisuja

EDISTYKSELLISIÄ KOKONAISRATKAISUJA

 

FluidHouse on erikoissuunnitteluun ja järjestelmäintegraatioon erikoistunut täyden palvelun yritys. Olemme yksi Suomen johtavista erikoislaitteistoratkaisujen toimittajista ja valikoiduilla markkina-alueilla maailman tärkeimpiä valmistajia. Vahvuutemme perustana on yli 40 vuoden kokemus sekä hydrauliikkaan pohjautuvan automatisoinnin ja ohjausjärjestelmien innovatiivinen tuotekehitys.

Kokonaisvaltainen palvelukonseptimme kattaa kokonaiset suunnittelu-, valmistus-, testaus- ja käyttöönottoprosessit. Meiltä saat kaiken samasta osoitteesta, vastuualueet ovat selkeät ja läpimenoajat nopeat.

Laajan asiantuntemuksemme ja verkostonhallintakykymme ansiosta meillä on mahdollisuus yhdistää eri tekniikoita ja tuoda tällä tavoin asiakkaillemme uusia, innovatiivisia tuotekonsepteja.

Olemme asiakkaidemme luotettava kumppani sopimusvalmistuksessa ja laajojen projektien järjestelmätoimittajana. Lyhyesti sanottuna tarjoamme asiakkaillemme täysin integroituja, toimivia kokonaisratkaisuja, jotka täyttävät kaikki asetetut vaatimukset.

Avaimet käteen -toimituksemme kattaa kaikki projektin vaiheet ideoinnista ja tuotekehityksestä detaljisuunnitteluun, toteutukseen, käyttöönottoon ja jälkihuoltopalveluihin.

 Avaimet käteen -kokonaistoimitukseemme sisältyy:

 • Tarpeen tai ongelman määrittely
 • Vaatimusten määrittely
 • Järjestelmäsuunnittelu
 • Automaatiosuunnittelu
 • Hydrauliikkajärjestelmien suunnittelu
 • Hydrauliikkajärjestelmien toimittaminen
 • Automaatiojärjestelmien toimittaminen
 • Ohjausjärjestelmän toimittaminen
 • Järjestelmän komponenttien ja putkiston asentaminen käyttöpaikalla
 • Käyttöönotto ja koulutus
 • Kunnossapitosopimus

 Tunnemme mm. seuraavien alojen erityisvaatimukset:

 • Sellu- ja paperiteollisuus
 • Meriteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Infra rakentaminen

Laaja-alainen asiantuntemuksemme ja yli 40 vuoden kokemuksemme takaavat, että asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa monimutkaisen toimittajasuhteiden hallinnoimisen sijasta.

 

OSAAMINEN – LUOTETTAVUUS – JOUSTAVUUS – KUSTANNUSTEHOKKUUS

Contact Us

Download

Fluidhouse General ENG

PDF  Format.  File size 1119KB

Fluidhouse yleisesite FIN

PDF  Format.  File size 640KB

Fluidhouse General CHN

PDF  Format.  File size 1703KB

Fluidhouse General RUS

PDF  Format.  File size 717KB

Monitorointijärjestelmät

OIKEA TIETO LISÄÄ TUOTANNON TEHOKKUUTTA

FluidEP Monitor -valvontajärjestelmän avulla fluidijärjestelmän tilaa voi seurata reaaliaikaisesti ja paikantaa mahdolliset ongelmakohdat. FluidEP Monitor -järjestelmää käytettäessä huolto- ja korjaustyöt voidaan suunnitella ajoissa, mikä estää tuotannon tehokkuuden laskun ja auttaa pienentämään korjauskustannuksia. Selkeiden ja muokattavien kehityssuuntaa ilmaisevien indikaattorien avulla ongelmien syy-seuraussuhteiden havaitseminen on helpompaa kuin perinteisissä ratkaisuissa.

Hydrauliikka- ja voiteluautomaation sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmien asiantuntemuksemme ansiosta voimme tarjota huippuluokan kokonaisratkaisuja useisiin erilaisiin testausjärjestelmiin.

FluidEP Monitor -valvontajärjestelmän etuja:

 • Koko järjestelmän kattava hallinta ja yksinkertainen, helposti muokattava etävalvonta
 • Auttaa määrittämään järjestelmässä ja tuotantoprosessissa esiintyvien ongelmien syy-seuraussuhteita
 • Reaaliaikaisten järjestelmän tilaa koskevien mittausten (paine, lämpötila, öljyn laatua koskevat suureet jne.) ansiosta ongelmiin voidaan puuttua ajoissa
 • Voidaan liittää uusiin ja vanhoihin järjestelmiin
 • Helppolukuisten mittaus- ja historiatietojen, raporttien ja kehityssuuntien seurannan ansiosta kunnossapidon suunnittelu on helpompaa
 • Käytössä ovat kaikki mitattavat arvot (esimerkiksi mA:ta tai jännitettä koskevat viestit).

Vahvuutemme perustana on yli 40 vuoden kokemus sekä fluidiautomaattisten järjestelmien ja ohjausjärjestelmien innovatiivinen tuotekehitys.

Kokonaisvaltainen palvelukonseptimme kattaa kokonaiset suunnittelu-, valmistus-, testaus- ja käyttöönottoprosessit. Meiltä saat kaiken samasta osoitteesta, vastuualueet ovat selkeät ja läpimenoajat nopeat.

Laajan asiantuntemuksemme ja verkostonhallintakykymme ansiosta meillä on mahdollisuus yhdistää eri tekniikoita ja tuoda tällä tavoin asiakkaillemme uusia, innovatiivisia tuotekonsepteja.

Ennakointi varmistaa jatkuvan tuotannon ja vähentää kustannuksia

OSAAMINEN – LUOTETTAVUUS – JOUSTAVUUS – KUSTANNUSTEHOKKUUS

Contact Us

Download

Fluidhouse General ENG

PDF  Format.  File size 1119KB

Fluidhouse yleisesite FIN

PDF  Format.  File size 640KB

Fluidhouse General CHN

PDF  Format.  File size 1703KB

Fluidhouse General RUS

PDF  Format.  File size 717KB

Silent Power -ratkaisut

ÄÄNETTÖMÄN HYDRAULIIKAN VALLANKUMOUS

Silent Power -ratkaisussa käytetään patentoitua teknologiaa, joka hyödyntää uusinta virtaustekniikan osaamista ja täyttää tiukan ympäristölainsäädännön vaatimukset. Konseptin keskeisimpiä eroja perinteisiin järjestelmiin verrattuna ovat kompakti koko, tehokkaan äänieristyksen mahdollistava koteloitu rakenne sekä öljysäiliöiden tilavuuden tehokkaampi hyödyntäminen.

Hiljaiset ja puhtaat koneikot voidaan sijoittaa toimilaitteiden viereen – erillistä hydrauliikkahuonetta ja pitkiä putkistoja ei tarvita.

 

Konseptin ominaisuudet

 • Kompaktin kokoinen, puhdas ja hiljainen hydraulikoneikko voidaan sijoittaa tuotantotiloissa laitteiden viereen
 • Täyttää EU:n ympäristölainsäädännön vaatimukset
 • Parannettu hydrauliikkavirtaustekniikka – tehokkaampi öljyn hyödyntäminen
 • Tehokkaampi jäähdytys- ja suodatuskierto
 • Lämmöntalteenottomahdollisuus
 • Eristyksen ansiosta voidaan myös sijoittaa ulkotiloihin
 • Modulaarinen rakenne – ratkaisu voidaan rakentaa testatuista moduuleista asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Käyttäjäystävällinen ohjaus- ja valvontajärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen toiminnan seurannan

Konseptin etuja

 • Erillistä hydrauliikkahuonetta tai pitkiä putkistoja ei tarvita
 • Asianmukaisesti suojatut koneikot ovat kestäviä ja pysyvät puhtaina
 • Modulaarinen rakenne tarjoaa käyttäjien tarpeisiin räätälöidyt, testatut toiminnot
 • Tehokkaamman ilman ja veden erottelun ansiosta öljyn käyttöominaisuudet pysyvät korkealla tasolla
 • Alhaisempi sähkönkulutus
 • Auttaa ympäristöjärjestelmän vaatimusten täyttämisessä ja pienentää ekologista jalanjälkeä
 • Pienemmät investoinnin kokonaiskustannukset

Silent Power -koneikkojen vakiokoot:

OSAAMINEN – LUOTETTAVUUS – JOUSTAVUUS – KUSTANNUSTEHOKKUUS

Contact Us

Download

Fluidhouse General ENG

PDF  Format.  File size 1119KB

Fluidhouse yleisesite FIN

PDF  Format.  File size 640KB

Fluidhouse General CHN

PDF  Format.  File size 1703KB

Fluidhouse General RUS

PDF  Format.  File size 717KB

Testausratkaisut

TURVALLISUUS, LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS – EI KOMPROMISSEJA

Huolellisella testaamisella vältetään laitteiden käyttökatkoksista aiheutuvat kustannukset, turvataan tuotannon ja käyttöprosessin jatkuvuus ja varmistetaan valmistettujen tuotteiden luotettavuus. Ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan toisistaan poikkeavia testauslaitteistoja on tuhansittain, mutta kaikilla niillä on sama tehtävä – tuotteen luotettavuuden ja ominaisuuksien tarkistaminen.

Hydrauliikka- ja voiteluautomaation sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmien asiantuntemuksemme ansiosta voimme tarjota huippuluokan kokonaisratkaisuja erilaisiin testausjärjestelmiin.

Useimmat testausjärjestelmämme on tarkoitettu seuraavanlaisten laitteistojen testaamiseen:

 • Hydraulikoneikot
 • Hydrauliikkakomponentit
 • Putkistot ja niiden osat
 • Hydraulitoimiset laitteet
 • Vaihteistot, moottorit ja käyttökoneistot
 • Tuotannon laatu

FluidHouse on erikoissuunnitteluun ja järjestelmäintegraatioon erikoistunut täyden palvelun yritys. Olemme yksi Suomen johtavista erikoislaitteistoratkaisujen toimittajista ja valikoiduilla markkina-alueilla maailman tärkeimpiä valmistajia. Vahvuutemme perustana on yli 40 vuoden kokemus sekä fluidiautomaattisten järjestelmien ja ohjausjärjestelmien innovatiivinen tuotekehitys.

Kokonaisvaltainen palvelukonseptimme kattaa kokonaiset suunnittelu-, valmistus-, testaus- ja käyttöönottoprosessit. Meiltä saat kaiken samasta osoitteesta, vastuualueet ovat selkeät ja läpimenoajat nopeat.

Laajan asiantuntemuksemme ja verkostonhallintakykymme ansiosta meillä on mahdollisuus yhdistää eri tekniikoita ja tuoda tällä tavoin asiakkaillemme uusia, innovatiivisia tuotekonsepteja.

Olemme asiakkaidemme luotettava kumppani sopimusvalmistuksessa ja laajojen projektien järjestelmätoimittajana. Lyhyesti sanottuna tarjoamme asiakkaillemme täysin integroituja, toimivia kokonaisratkaisuja, jotka täyttävät kaikki asetetut vaatimukset.


OSAAMINEN – LUOTETTAVUUS – JOUSTAVUUS – KUSTANNUSTEHOKKUUS

Contact Us

Download

Fluidhouse General ENG

PDF  Format.  File size 1119KB

Fluidhouse yleisesite FIN

PDF  Format.  File size 640KB

Fluidhouse General CHN

PDF  Format.  File size 1703KB

Fluidhouse General RUS

PDF  Format.  File size 717KB