Suunnittelusta toteutukseen

 TARJOAMME KOKONAISVALTAISTA PALVELUA

Tarjoamme korkeatasoisia teknisiä suunnittelupalveluita teollisuusyrityksille ja OEM-valmistajille. Kokonaisvaltainen palvelukonseptimme kattaa kokonaiset suunnittelu-, valmistus-, testaus- ja käyttöönottoprosessit. Meiltä saat kaiken samasta osoitteesta, vastuualueet ovat selkeät ja läpimenoajat nopeat.

Laajan asiantuntemuksemme ja verkostonhallintakykymme ansiosta meillä on mahdollisuus yhdistellä eri tekniikoita ja tuoda tällä tavoin asiakkaillemme uusia, innovatiivisia tuotekonsepteja.

Suunnittelupalvelumme kattaa kaikki projektin vaiheet ideoinnista ja tuotekehityksestä detaljisuunnitteluun, toteutukseen, käyttöönottoon ja jälkihuoltopalveluihin.

Suunnittelupalvelumme osa-alueita ovat:

 • Tarpeiden tai ongelmien määrittely
 • Vaatimusten analysointi
 • Alustava suunnittelu (virtauskaaviot, sijoittelu, laskelmat jne.)
 • Kustannusarviot
 • Järjestelmäsuunnittelu
 • Kone- ja laitesuunnittelu
 • Automaatiosuunnittelu
 • Hydrauliikkajärjestelmien suunnittelu
 • Öljyvoitelujärjestelmien suunnittelu
 • Pneumatiikkajärjestelmien suunnittelu
 • Projektinhallinta


Tunnemme mm. seuraavien alojen erityisvaatimukset:

 • Sellu- ja paperiteollisuus
 • Meriteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Maa- ja vesirakentaminen

Laajan asiantuntemuksemme sekä yli 40 vuoden kokemuksemme ansiosta asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa monimutkaisen toimittajasuhteiden hallinnoimisen sijasta.

OSAAMINEN – LUOTETTAVUUS – JOUSTAVUUS – KUSTANNUSTEHOKKUUS

Contact Us

Download

Fluidhouse General ENG

PDF  Format.  File size 1119KB

Fluidhouse yleisesite FIN

PDF  Format.  File size 640KB

Fluidhouse General CHN

PDF  Format.  File size 1703KB

Fluidhouse General RUS

PDF  Format.  File size 717KB

Kenttätutkimukset

OIKEA TIETO LISÄÄ TEHOKKUUTTA JA SÄÄSTÄÄ RAHAA

Fluid EP Study -palvelun avulla asiakasyrityksemme saavat käsityksen järjestelmänsä nykytilasta sekä mahdollisista ongelmista ja riskeistä. Valmiista tutkimuksesta asiakas saa yksityiskohtaisen raportin, johon kuuluu myös hydrauliikka- tai kiertovoitelujärjestelmän kehittämissuunnitelma. Raportin konkreettisten suositusten ansiosta ongelmiin on mahdollista reagoida ajoissa, jolloin vältetään kalliit tuotantokatkokset.

Suunnitelma helpottaa hydrauliikka- ja kiertovoitelujärjestelmien kunnossapitoa ja mahdollistaa niiden järjestelmällisen kehittämisen myös tulevia vaatimuksia vastaaviksi.

Fluid EP Study -tutkimuksen toteuttaminen:

 1. Laajuus ja tavoitteet
  Tutkimuksen tavoitteet, laajuus, aikataulu, yhteyshenkilöt ja kustannusarvio määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ja kerätään tarvittavat lähtötiedot.
 2. Kenttätutkimus
  Järjestelmien toimivuus ja yleinen kunto todetaan ja ongelma-alueet paikallistetaan.
 3. Työpöytätutkimus
  Tutkimuksen tuloksia verrataan järjestelmiä koskeviin nykyvaatimuksiin.
 4. Väliraportointi
  Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen raportti ja asiakkaan kanssa keskustellaan tarkempaa tutkimusta vaativista osa-alueista.
 5. Kohdennettu lisätutkimus
  Tunnistettuja ongelma-alueita analysoidaan tarkemmin. Tarvittaessa tehdään lisäarvioita ja hienosäätöä (esimerkiksi päivitetään kaavioita ja varaosaluetteloita).
 6. Kehittämissuunnitelma
  Laaditaan kirjallinen raportti tutkimuksen tuloksista sekä järjestelmän kehittämissuunnitelma, joka sisältää esimerkiksi laitteiston eri kohdille suositeltavat toimenpiteet, varaosaluettelot jne.

Tunnemme mm. seuraavien alojen erityisvaatimukset:

 • Sellu- ja paperiteollisuus
 • Meriteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Maa- ja vesirakentaminen

 

Ajantasainen tieto on tehokkaan tuotannon ja onnistuneen investoinnin edellytys!

OSAAMINEN – LUOTETTAVUUS – JOUSTAVUUS – KUSTANNUSTEHOKKUUS

Contact Us

Download

Fluidhouse General ENG

PDF  Format.  File size 1119KB

Fluidhouse yleisesite FIN

PDF  Format.  File size 640KB

Fluidhouse General CHN

PDF  Format.  File size 1703KB

Fluidhouse General RUS

PDF  Format.  File size 717KB